Privacy Policy

Wij zijn er van bewust dat jij vertrouwen stelt in Renzy en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we jou weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijp je precies hoe wij werken. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Renzy. Je dient je ervan bewust te zijn dat Renzy niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren. Renzy respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit brengt met zich mee dat wij:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze zullen respecteren.
 • Als Renzy zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kun je contact met ons opnemen.


Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Renzy verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Een juiste uitvoering van de geboekte GPS audiotour. (A)
 • Administratieve doeleinden. (B)
 • Communicatie over de door u geboekte GPS audiotour. (C)


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De boekingsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Renzy de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam of voornamen conform ID / Rijbewijs B (A / B / C)
 • Volledige achternaam (A / B / C)
 • Adres (A / B / C)
 • Telefoonnummer (A / B / C)
 • E-mailadres (A / B / C)


Jouw persoonsgegevens worden door Renzy in een beveiligd reserveringssysteem opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor 7 jaar voor een efficiëntere afhandeling van een toekomstige overeenkomst. Daarnaast worden de gegevens voor 7 jaar bewaard in de financiële administratie.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Renzy verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Inschrijving formulier nieuwsbrief;
 • Aanmelding tijdens events of bijeenkomsten waarbij je expliciet hebt aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Renzy de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;


Jouw persoonsgegevens worden door Renzy opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode tot jij opdracht geeft tot uitschrijving. Deze mogelijkheid wordt bij iedere verstuurde nieuwsbrief geboden.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Renzy of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Verstrekking aan derden
De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Online boekingssysteem welke wij gebruiken ten behoeve de verwerking van onze boekingen
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie als gevolg van de boekingsovereenkomst;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven.


In beginsel geven wij geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Uitzondering op deze regel is dat dit gebeurt op uitdrukkelijk verzoek van de klant en noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van de boekingsovereenkomst.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacy beleid, dan kun je contact met ons opnemen:
Renzy
Electric GPS audiotours
Meer en Duin 36
2163 HC Lisse
+31 (0)252 51 40 62
hello@renzy.nl
Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-01-2021.

OUR WEBSITE LOOKS
MUCH BETTER IF YOU
TURN YOUR PHONE...